פיתוח צמיחה וקידום עסקים

תחום הפיתוח העסקי משקף תהליך אסטרטגי המוביל מערך מקיף של פעילויות שנועדו לאתר ולהתאים מנועי צמיחה 
שיאפשרו לקדם את העסק למדרגה עסקית גבוהה יותר, להרחיב את הפעילות העסקית, לייצר התרחבות פיננסית 
ולהשיג גידול בהיקפי הרווח.

עסק ערני וחושב, המודע לצורך ההכרחי בתכנון עקבי של מהלכים קדימה ומקדיש משאבים לפיתוח עסקי, מבסס את מעמדו בשוק ומונע מהמתחרים הזדמנות קלה לנגוס בתחומי פעילותו ולהשתלט על נתחי השוק בהם הוא פועל.

הפיתוח העסקי עוסק בתכנון האופקים החדשים בהם תעסוק החברה בשנים הבאות, תוך ניצול היכולות והמשאבים הקיימים, ניצול היתרונות היחסיים למול המתחרים, ניצול המומחיות המקצועית הקיימת וזאת במקביל לגישור על פערים עסקיים וארגוניים שיפרצו דרך ויפתחו אופציות של הזדמנויות עסקיות, יצירת שיתופי פעולה עסקיים, פיתוח פעילויות  סינרגטיות חדשות, פיתוח מוצרים ושירותים חדשים, פיתוח שימושים חדשים למוצרי הפירמה, פיתוח ערוצי שיווק, מכירות והפצה ויצירת היכולת לפרוץ לשווקים חדשים, לפלחי שוק נוספים ולקהלים משלימים.

גם על העסקים הקטנים, בהם קיימת נטייה לתכנן עצמם לטווחים קצרים של עד שנה קדימה, מוטלת חובה מיוחדת, ממש כמו העסקים הגדולים יותר, להשקיע מעצמם ולעסוק בתכנון הפיתוח העסקי, השקעה שתמנע מעצמם כניסה למצבים של קיפאון עסקי, עד לכדי נסיגה וצעידה אחורנית.

 

עסק שאינו מעדכן את עצמו ואינו מחדש את מהלכיו ואופן פעילותו, ימצא את עצמו במהירות רבה ביכולת נחותה של התמודדות למול המתחרים ועלול אף להגיע לשלב של מלחמת הישרדות על קיומו.

פעילותה של טופ סחר בתחום הפיתוח העסקי מתבטאת בחשיבה אסטרטגית יצירתית ונקיטת יוזמות תחקירניות מקיפות.

פעילויות אלו מסייעות בזיהוי הזדמנויות ואיתור כיווני צמיחה ופיתוח העסקי.

המסקנות המתקבלות קובעות את מסלול ההתפתחות של העסק בהתאמה לאותם משאבי העסק ויתרונותיו, ההולמים את התחרות ואת מגמות הצמיחה והצריכה של השוק בו פועל העסק. 

מעוניינים בפיתוח צמיחה וקידום העסק שלכם?
טופ סחר מעמידה לרשותכם את מיטב המומחיות הנדרשת.
הזמינו אותנו ונחשוב ביחד אחרת.
היו בטוחים שבחרתם נכון.