מיקור חוץ

מיקור חוץ וכלום לא נשאר בחוץ
OUTSOURCING

בואו לשלב את הידע והמקצועיות שלכם עם שלנו
וניצור שלמות מקצועית אחת חסרת תחרות

לעבודת הצוות מביאה טופ סחר ארגז כלים רב תחומי:

יכולות ניכרות בפיתוח אסטרטגיות ומודלים עסקיים, מסחריים וקמעונאיים חדשים וחדשניים.

ידע וניסיון בניהול תחרות, בפיתוח פתרונות תחרותיים, ביצירת בידול ויתרון תחרותי מובהק.

מסחור אופטימלי של שטחי מסחר ומכירה קמעונאית והגדלת היקף פעילות לקוח.

ביסוס סחר מקצועי והגדלת היקף רווחיות גולמית.

הטמעת כלי ניהולי משמעותי באמצעות מתודולוגיה אנליטית מפותחת, הכוללת מדדי ביצוע עסקיים, מסחריים וקמעונאיים.

תכנון, הקמה ופתיחת בתי עסק חדשים ורשתות שיווק, שדרוג וחידוש בתי עסק ומסחר קיימים.

קידום עסקים, פתיחת אופקים חדשים, הובלת תהליכי צמיחה, מינוף והרחבה, פיתוח שווקים וערוצי הפצה.

יכולות איתור והתאמת פתרונות עסקיים, לוגיסטיים, תפעוליים ומסחריים המפשטים את הניהול השוטף ומיצרים רווחיות גבוהה יותר.

מערך אנשי המקצוע מאפשר גיבוש צוות מקצועי לכל סוג של משימה, החל משלב הייעוץ וההכוונה, מתן שירותי ביצוע בתחומים ייעודיים ועד לרמת ניהול עסקי כולל.

בקיאות בתכנון עסקי, ביסוס איתנות כלכלית, שליטה תקציבית וניהול תזרים מזומנים יציב.