אסטרטגיה ותכנון עסקי

התכנון העסקי נועד לספק את היכולת להציב את העסק בעמדה בה הוא ערוך ומותאם להשגת מטרותיו ועמידה ביעדיו.
החלק האסטרטגי שבתכנון העסקי חייב להיות מלווה בפיתוח חדש וחדשני של כל אותם מרכיבים שייצרו לעסק יתרון תחרותי מובהק וארוך טווח על פני המתחרים.

קביעת האסטרטגיה בתהליך התכנון העסקי מהווה את הנדבך המרכזי והראשון במעלה, המגדיר את חזון הפירמה, את מטרותיה ואת ייעודה העסקי במשפחת העסקים במשק ואת הייחודיות והתועלת שתעניק לקהל לקוחותיה בשוק היעד.

השלב האסטרטגי כולל חשיבה עמוקה שתיתן מענה לשאלות ודילמות רבות. ההיגוי האסטרטגי יוביל וישפיע על גיבוש המדיניות העסקית של הפירמה, מגוון הפעילויות, האמצעים והמשאבים הנדרשים להשגת היעדים.

אסטרטגיה שמאופיינת היטב, מאפשרת מיזוג וליכוד של כלל רבדי הארגון ועובדיו לדרך אחת ידועה ומובנת, עם כיוון אחד ברור, שיוביל להישגים ארוכי טווח.

עסקים רבים נוטים לדלג על הקושי שבגיבוש האסטרטגי, בעוד שהניסיון מלמד כי עסק המדלג על שלב זה הינו עסק ללא עמוד שדרה, שגוזר על עצמו אורך חיים מוגבל שבמהלכו יתגלה כל ביצוע של מהלך עסקי, כמהלך סרק וכהימור בלבד.

האסטרטגיה הכוללת של הפירמה תקיף את מכלול התחומים העסקיים כלהלן:

אסטרטגיה ארגונית

הכוללת החלטות בדבר תחומי ההתמחות של הפירמה, המוצרים והשירותים בהם תעסוק הפירמה, המבנה הארגוני, המודל המשפטי, היררכיית קבלת החלטות, מבנה ההון, מערך הניהול הפיננסי, מודל העסקה, מאפייני ספקים ויצרנים איתם נעבוד ועוד.

אסטרטגיה עסקית ​

הכוללת החלטות בדבר המודל העסקי, המודל הניהולי, הגדרת תפקידים, סמכויות ניהוליות, הגדרת יעדים, פריסת נקודות המכירה, המודל הלוגיסטי, היתרון העסקי התחרותי, תחומי המיקוד בערכים ובתועלות שנעניק ללקוחותינו, קביעת קדימויות ועוד.

אסטרטגיה שיווקית

הגדרת רצף הפעולות הדרושות לקיום האסטרטגיה העסקית של הארגון. הגדרת המוצר והצעת הערך שלו, סל השירותים ותועלתם, היתרון התחרותי, הגדרת שוק היעד הנכון וקהל המטרה המתאים, ערוץ הפעילות המתאים ומיקום נקודות המכירה, הבידול הנכון, המיצוב הנכון, המסר השיווקי הנכון, ערוצי השיווק והפרסום, זמנים ומועדים ועוד.

אסטרטגיה תחרותית

הגדרת דרכי הפעולה שיאפשרו פעילות בשוק תחרותי תוך שמירה על יעדי המכירות והרווחיות. הגדרת המתחרים, חידוד הבידול והיתרון התחרותי, קביעת תחום התמחור וההמחרה, מגוון המוצרים והקטגוריות, אופן ואופי הניהול הדינמי של התחרות וכל יתר הטכניקות המשתתפות בניהול נכון ומוצלח בשוק תחרותי.

אסטרטגיית מיתוג

קביעת מערך השיקולים התפיסתיים של
המוצר / השירות, ערכי המותג, תפיסת המותג, אישיות המותג, הבטחת המותג, שפה מותגית, קריאייטיב ועוד.

אסטרטגיה תפעולית

הגדרת הפעילות האופרטיבית הנכונה שתתמוך ותאפשר את השגת יעדי הארגון. אסטרטגיה זו תכלול את קביעת המודל התפעולי, חלוקת התפקידים, אופן בניית הצוות, מתודת הניהול השוטף, המודל הלוגיסטי, מערך ההפצה והפעלתו, ציודים ומשאבים נדרשים מערכות מידע ואנליזה נדרשת, נוהלי התפעול בכפוף לחוקים, לתקנות, לצווים, לנהלים הרגולטוריים ועוד.

מעוניינים בתכנית אסטרטגית לפיתוח עסקי? מעוניינים בשינוי אסטרטגי חדשני ותחרותי?
טופ סחר מעמידה לרשותכם את מיטב המומחיות הנדרשת.
הזמינו אותנו ונחשוב ביחד אחרת.
היו בטוחים שבחרתם נכון.